משלחת טיפוס להימלאיה: טיפוס להרי ההימלאיה (HANUMAN TIBBA) הנומן טיבה